Archiwizacja

 • czyli kompleksowe rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących dokumentacji Firm (segregowanie, porządkowanie, zarządzanie archiwum zakładowym, brakowanie i niszczenie).

WSI Warszawska Sp. z o.o. – usługi archiwalne, dotyczące dokumentacji o krótkim okresie przechowywania (5, 10, 20, 50 lat) oraz opracowanie dokumentów archiwalnych i przekazywanie ich do archiwum państwowego.

WSI Warszawska Sp. z o.o. adresuje swoje usługi do urzędów, firm, organizacji i instytucji, które na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wraz z późniejszymi zmianami) są zobowiązane do gromadzenia i przechowywania dokumentów w składnicach akt i archiwach zakładowych. Oferowane przez Nas usługi są prowadzone kompleksowo i profesjonalnie przez wykwalifikowanych archiwistów.

Działamy zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 22 stycznia 1999 roku. Nasi pracownicy mają rozporządzenia branżowe.

OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 1. ORGANIZACJA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH I SKŁADNIC AKT
  • opracowywanie instrukcji i normatywów kancelaryjnych,
  • montaż i wyposażenie w sprzęt (regały, komputery, programy),
  • doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z dokumentacją.
 2. STAŁA OBSŁUGA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH I SKŁADNIC AKT
  • wynajmowanie wykwalifikowanych pracowników do stałego lub okresowego zarządzania dokumentami i prowadzenia archiwum,
  • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych, ewidencjonowanie, udostępnianie ich pracownikom, porządkowanie spisów,
  • troska o stan i wygląd akt.
 3. PORZĄDKOWANIE I EWIDENCJONOWANIE ZASOBU AKTOWEGO
  • wydzielanie akt do brakowania,
  • klasyfikacja i kwalifikacja akt,
  • formatowanie jednostek aktowych (pakowanie i opisywanie),
  • sporządzanie ewidencji drukowanej i elektronicznej,
  • prowadzenie trwałego niszczenia makulatury (komisyjnie, certyfikat zniszczenia),
  • konsultacje w zakresie postępowania z dokumentacją aktową.

! POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG !

CENNIK *

 1. Kategoria A – archiwizacja i przekazywanie do archiwum państwowego
  (akta wieczyste)
590,00 – 850,00 zł / mb
      2. Kategoria B – 50 (o długim okresie przechowywania) 90,00 – 140,00 zł / mb
 1. Kategoria B – 50 (akta osobowe ze skorowidzem)
5,50 zł / szt.
 1. Kategoria B – 30 (np. dokumentacja medyczna)
70,00 – 92,00 zł / mb
 1. Kategoria B – 20 (przeglądy kadrowe, protokoły kontroli zewnętrznej, dokumentacja techniczno-projektowa, działalność
  eksportowo-importowa, umowy najmu i dzierżawy, taryfikatory)
68,00 – 84,00 zł / mb
 1. Kategoria BE – 15 (dokumenty do ekspertyzy)
60,00 – 75,00 zł / mb
 1. Kategoria B – 10 (akty normatywne władz nadrzędnych, akta spraw cywilnych, umowy ubezpieczeń zbiorowych itp.)
50,00 – 60,00 zł / mb
 1. Kategoria B – 5 (krótki okres przechowywania)
40,00 – 50,00 zł / mb
      9. Kategoria BC (akta wybrakowane) 18,00 zł / mb
    10. Niszczenie akt wybrakowanych (w siedzibie Spółdzielni lub u Klienta) 0,90 – 1,20 zł /  kg
    11. Prace nie objęte cennikiem 14,00 zł / godz.

 

! NAJNIŻSZE CENY. ULGA WE WPŁATACH NA PFRON !

 • PROSTY I SZYBKI KONTAKT
 • ZAMAWIANIE USŁUGI PRZEZ INTERNET – FAXEM – TELEFONICZNIE
 • MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENOWYCH

*    OBNIŻKA NAWET DO 30%, W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZLECENIA